PANEL BESTAAT 10 JAAR

19-12-2012 Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Panel Deurbeleid Rotterdam brachten studenten sfeerbezoeken aan bij het Panel aangesloten horecagelegenheden. Sfeerbezoeken, om te ondervinden wat er wél goed gaat aan de deur.
Als sfeervolste horecagelegenheid kwam Blender uit de bus. Burgemeester Aboutaleb reikte Blender op 19 december de Sfeerbezoekenprijs 2012 uit. Uit dezelfde sfeerbezoeken bleek echter ook dat er nog steeds wordt geweigerd aan de deur. Opvallend was dat van de studentenduo’s uitsluitend de allochtone, mannelijke koppels geweigerd werden.
Jaap Brantenaar, bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland en sinds de start van het Panel in 2002 panellid kreeg uit handen van Burgemeester Aboutaleb de Erasmus speld uitgereikt voor zijn jarenlange inzet.

10 jaar Panel Deurbeleid

Op woensdag 19 december werd in gezelschap van jongeren, politie, gemeentelijke en landelijke overheid, antidiscriminatie organisaties en vertegenwoordigers vanuit de horeca stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het Panel. RADAR was samen met de gemeente Rotterdam, politie Rotterdam-Rijnmond, Rotterdamse Jongerenraad en Koninklijk Horeca Nederland initiatiefnemer van het Panel. Inmiddels zijn er op verschillende plaatsen in het land vergelijkbare initiatieven.
Het Panel lijkt nog steeds hard nodig. Het aantal klachten dat het Panel bereikt over ongelijke behandeling aan de deuren van het Rotterdamse uitgaansleven is de afgelopen jaren gegroeid en komt dit jaar zelfs uit op bijna 100.

Sfeerbezoeken

Het doel van de sfeerbezoeken, uitgevoerd door Flex Student Services, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, was om positieve signalen en goede indrukken te verzamelen. Toch werden er bij 10 bezoeken op 8 verschillende locaties duo’s geweigerd. Dit lot trof alleen duo's van jongens van allochtone afkomst. De toonzetting bij deze weigeringen was niet prettig. Bij één locatie werd de toon zelfs 2 keer als onaangenaam en agressief ervaren.
Uit de gegevens van de sfeerbezoeken kan het vermoeden worden afgeleid dat allochtone jongens wél binnenkomen wanneer zij in het gezelschap zijn van een meisje of een jongen van Nederlandse afkomst. Stelletjes (ongeacht afkomst) en gemixte duo's (een jongen van Nederlandse afkomst en een jongens van allochtone afkomst) zijn nergens geweigerd.

Klachten over weigering aan de deur

De locaties waar tijdens de sfeerbezoeken mensen werden geweigerd, zijn dezelfde locaties waar, in verhouding tot de andere locaties, in 2012 veel klachten over binnenkomen. Daarmee lijken de klachten een representatief beeld te geven van datgene wat er in de praktijk aan de deuren van de convenantpartners gebeurt. Geen harde bewijzen maar wel duidelijke signalen dat er bij deze horecagelegenheden sprake is van discriminatie een de deur.

online een klacht indienen?
Klik hier
of sms ‘KLACHT 010’ naar
3669

Street Talk

14 Augustus - Oude Binnenweg

Panel Deurbeleid Rotterdam
Grotekerkplein 5
Postbus 1812
3000 BV Rotterdam
T: +31 (0)10 411 39 11