Meest recent:

  • In Memoriam Leo Bruijn

27-08-2020 Gisteren kwam het bericht dat Leo Bruijn is overleden, voormalig voorzitter van de PvdA-fractie Rotterdam, maar bovenal in hart en nieren horecaman en ‘Rotterdammert’.

Leo stond aan de wieg van het eerste panel deurbeleid in Nederland. Na een serie praktijktesten die RADAR deed rond 2000, was het onmiskenbaar dat er stelselmatig werd gediscrimineerd aan de deur van een aantal Rotterdamse discotheken. Leo vertegenwoordigde de belangen van de horeca in deze kwestie. Hij  deed dat onverbiddelijk en was geen makkelijk onderhandelingspartner. Mensen moesten vaak wennen aan zijn hoekige en onverbloemde omgangsvormen. Met veel en nauwelijks verhulde tegenzin stemde hij uiteindelijk in met het door Vera Bauman van het Rotterdamse stadhuis in opdracht van burgemeester Ivo Opstelten voorgestelde convenant en panel deurbeleid. Als vertegenwoordiger van de Rotterdamse horeca was hij lange tijd lid van het panel: hij vulde samen met Jaap Brantenaar, een van de andere horeca-iconen van Rotterdam, de kwaliteitszetel in van Koninklijke Horeca Nederland. 

Zo halsstarrig  ‘tegen’ als Leo aanvankelijk was, zo onverbiddelijk ‘voor’ was hij toen hij ontdekte dat het panel werkte om de Rotterdamse horeca in de goede mindset te krijgen. Want net zoals hij opkwam voor de horeca, had hij ook een bloedhekel aan discriminatie. Toen zijn aarzelingen waren overwonnen werd hij de ambassadeur van het panel, die bij horecaondernemers elders in het land het model bepleitte. Leo zorgde ervoor dat deurbeleid en de panel top tien van  huisregels, die discriminatieproof waren, vast bestanddeel werden van het onderdeel sociale hygiëne in de horecaopleidingen in Nederland. Leo schreef geschiedenis in de effectieve aanpak van discriminatie in het Rotterdamse uitgaansleven, dat zelfs internationaal navolging vond,  bijvoorbeeld in een vorig jaar gestart panel deurbeleid naar Rotterdams model in Oslo. We zullen zijn kameraadschap ongelooflijk missen en wensen Mieke alle sterkte om het verlies van Leo een plek te geven.

Cyriel Triesscheijn, 

Directeur bestuurder RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam en lid van het panel deurbeleid Rotterdam 

  • Jaarverslag 2018

Het jaarverslag geeft inzicht in de meldingen die in 2018 bij het Panel Deurbeleid Rotterdam zijn binnengekomen.

Jaarverslag van 2018

  • Tussen Doorbitches en Uitsmijters

Hierin worden aanbevelingen gedaan om te komen tot een veilig en attractief uitgaansklimaat. De publicatie geeft de zoektocht weer naar manieren om discriminatie aan de deur tegen te gaan. Verschillende perspectieven worden belicht, die van de ondernemer, de stapper, het antidiscriminatiebureau en de toezichthouder (gemeente en politie). De deelnemers aan de conferentie Ontspannen deurbeleid, dezelfde dag gehouden in Utrecht, kregen allen een exemplaar mee naar huis.

Tussen Doorbitches en Uitsmijters

online een klacht indienen?
Klik hier
of sms ‘KLACHT 010’ naar
3669

Street Talk

14 Augustus - Oude Binnenweg

Panel Deurbeleid Rotterdam
Grotekerkplein 5
Postbus 1812
3000 BV Rotterdam
T: +31 (0)10 411 39 11